พาราฟิต (ParaFIT) คืออะไร เกี่ยวอะไรกับที่นอนยางพารา

พาราฟิต (ParaFIT) คืออะไร

น้ำยางพาราข้น เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์โฟมยางพารา ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีก็เช่น ที่นอนยางพารา และหมอนยางพารา ซึ่งปัจจุบันน้ำยางพาราข้นที่นำมาใช้ จะมีส่วนผสมหลักดังนี้

  • แอมโมเนีย ซิงค์ออกไซด์ และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ เพื่อรักษาสภาพน้ำยางไม่ให้เกิดการบูดเน่า
  • แอมโมเนีย เป็นสารเคมีที่ระเหยง่าย และมีกลิ่นฉุนรุนแรง ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้น้ำยางพารามีสมบัติไม่คงที่
  • ซิงค์ออกไซด์ มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะหนัก ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย
  • เตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ เป็นสารที่ก่อให้เกิดสารไนโตรซามีน (สารก่อมะเร็ง)

การนำน้ำยางมาใช้ในกระบวนการผลิตจึงต้องมีขั้นตอนการบ่มน้ำยางพาราข้น และกำจัดแอมโมเนียออกจากน้ำยางพาราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้ในขั้นตอนการผลิตต่อไป โดยในขั้นตอนการบ่มน้ำยางต้องใช้ระยะเวลาถึง 21 วัน

น้ำยางพาราฟิต (ParaFIT)

เป็นน้ำยางพาราข้นชนิดใหม่ที่ถูกพัฒนาขี้นสำหรับการผลิตที่นอน และหมอนยางพาราโดยเฉพาะ ที่สำคัญเป็นมิตรกับคน และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี โดยจะมีปริมาณแอมโมเนีย ซิงค์ออกไซด์ และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์น้อยกว่าน้ำยางข้นทางการค้าทั่วไปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

น้ำยางพาราฟิต (ParaFIT) สามารถนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์โฟมยางพาราได้ทันทีภายใน 1 – 3 วัน โดยไม่ต้องบ่มน้ำยางข้นในถังพักเหมือนน้ำยางข้นทางการค้า จึงสามารถประหยัดเวลาและต้นทุนที่ต้องเสียไปกับขั้นตอนการบ่มน้ำยาง อีกทั้งยังสามารถใช้ทดแทนน้ำยางพาราข้นทางการค้าได้อย่างดีอีกด้วย

น้ำยางพาราฟิต (ParaFIT)

คุณสมบัติ

  • ปริมาณแอมโมเนียต่ำกว่า 0.20% โดยน้ำหนักน้ำยาง (น้ำยางข้นทางการค้ามีปริมาณแอมโมเนีย 0.3 – 0.7% โดยน้ำหนักน้ำยาง)
  • ปริมาณซิงค์ออกไซด์ และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์น้อยกว่าน้ำยางข้นทางการค้า (ชนิด LA และ MA) 30% โดยน้ำหนักน้ำยาง
  • สามารถนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์โฟมยางพาราได้ทันทีภายใน 1 – 3 วันหลังจากวันผลิต (น้ำยางข้นทางการค้าต้องทำการบ่มน้ำยางข้นในถังพักเป็นเวลา 21 วัน ก่อนนำไปใช้)
  • มีอายุการใช้งานนานกว่า 6 เดือน

ในการเลือกซื้อที่นอนยางพารานั้น การศึกษาให้ทราบถึงชนิดของยางพารา จะช่วยทำให้เราสามารถประเมินได้ว่า ที่นอนยางพารานั้น ๆ มีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด ทั้งยังทำให้ประเมินราคาได้อีกด้วยว่า ถูก แพง หรือคุ้มค่ามากแค่ไหน เพราะที่นอนยางพาราที่ดี ย่อมต้องทำมาจากยางที่มีคุณภาพที่สุด ซึ่งน้ำยางพาราฟิต คือหนึ่งในน้ำยางคุณภาพดีที่เหมาะกับการนำมาทำที่นอนยางพาราคุณภาพนั่นเอง

 

 

 

 

สินค้าแนะนำ :

ที่นอน Pocket Spring

ที่นอนยาง PE

ที่นอนยางพารา

ที่นอน Memory Foam

Add Friend LINE OA : Bedisupreme

ติดตามเราได้ที่ Facebook 

 

ที่มา : https://www.mtec.or.th/post-knowledges/53674/